3. Onderhoud kapitaalgoederen

4. Openbare verlichting

Naam beleidsnota’s:

Beleidsplan openbare verlichting 2015-2019

Jaar van vaststelling:

2015

Programma:

7

Onderhoudsplan:

Vanuit het management-beheersysteem wordt jaarlijks het beheerplan voor grootschalige vervanging opgesteld.

Kwaliteitsniveau/beleidsvisie:

Het reguliere onderhoud vindt eens in de twee weken plaats. Meldingen die via het KlantContactCenter of de website binnenkomen wordt opgelost. Aanrijdschade wordt binnen 2 uur opgelost. Kabelstoringen waardoor een hele straat/wijk niet brandt wordt direct opgeschaald naar de aannemer en Liander (netbeheerder).

Huidige stand van zaken:

De huidige kwaliteit van de verlichting is ruim voldoende. Energieverslindende verlichting is  grotendeels vervangen door LED.

Ontwikkelingen in 2017:

In 2017 worden de laatste energieverslindende lampen vervangen door LED. In het buitengebied wordt de oude verlichting vervangen door groene LED.

Financieel:

De kosten voor onderhoud aan de openbare verlichting zijn opgenomen in de productenraming. Voor de grootschalige vervanging van het areaal zijn investeringen aangegaan. De bijbehorende kapitaallasten worden onttrokken uit het beschikbare onderhoudskapitaal.