3. Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

In de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen wordt toegelicht op welke wijze het onderhoud van de gemeentelijke kapitaalgoederen gewaarborgd is.

Het beleid is gericht op het in stand houden van de bestaande voorzieningen. Aan de hand van vastgestelde beleidsplannen wordt zowel het gewenste kwaliteits- als het veiligheidsniveau bepaald.
Het beleid van de gemeente voor het onderhoud van kapitaalgoederen is beschreven in de verschillende nota’s en beheerplannen.