2.2.2 Verminderen verkeersdruk in de kernen

Wat gaan we daarvoor doen?

Uit een verkeersonderzoek is gebleken dat veel doorgaand vrachtverkeer gebruik maakt van de gebiedsontsluitingswegen in de woonkernen.  Enerzijds is dit niet te vermijden omdat er geen alternatieve routes bestaan, anderzijds zullen maatregelen nodig zijn om de overlast te beperken. Met name in  Huissen is sprake van een overmatige belasting door het zware doorgaande vrachtverkeer. Wij zullen onderzoek doen op welke wijze dit verkeer in Huissen kan worden geweerd. Met name de relatie Pleijweg - bedrijventerreinen Pannenhuis en Agropark is onderwerp van discussie omdat de bereikbaarheid van deze bedrijventerreinen via de A15 moet verlopen. De doorgetrokken A15 biedt straks de mogelijkheid om de verkeersrelatie met de A12 te beschouwen en te betrekken bij de oplossing om het doorgaande vrachtverkeer te weren.