4.2.2 Stimuleren betrokkenheid inwoners bij behoud cultureel erfgoed

Wat gaan we daarvoor doen?

Het betrekken van inwoners bij behoud van cultureel erfgoed vindt plaats via verschillende kanalen. Wij gebruiken onze gemeentelijke website om inwoners te informeren over de cultuurhistorie binnen onze gemeente. Binnen Lingewaard functioneren verschillende historische kringen. Bij de totstandkoming van verschillende beleidsrapporten en uitvoering betrekken wij vertegenwoordigers van deze historische kringen. De jaarlijkse monumentenprijs en de informatieavonden voor monumenteneigenaren zijn ook belangrijk in het kader van de betrokkenheid van inwoners.