6.1.2 De gemeente geeft het goede voorbeeld

Wat gaan we daarvoor doen?

Door het goede voorbeeld te geven, wil de gemeente Lingewaard ook anderen aanzetten tot duurzaam gedrag. Wat je van een ander verwacht, zul je ook zelf moeten waarmaken. Bijzondere aandacht blijft in 2017 uitgaan naar verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed en de inkoop van duurzame energie.

Prestaties

Naam indicator

Meetbaar resultaat

Resultaat in 2017

Resultaat in 2020

Verduurzaming gemeentelijk
vastgoed

Aantal gebouwen dat naar energielabel
A of B gaat, of op andere wijze aantoonbaar is verduurzaamd.

2

70% van alle gebouwen