De lokale heffingen 2017

Toeristenbelasting

De heffing van de toeristenbelasting is ingevoerd per 1 januari 2006. Bij de invoering is door de raad besloten de opbrengsten van deze belasting te gebruiken voor de ontwikkeling van het toerisme in de gemeente Lingewaard. De meeste heffingen worden jaarlijks met het inflatiepercentage verhoogd. Voor de toeristenbelasting is afgesproken in 2012 met de ondernemers dat de eerste jaren de belasting niet verhoogd zou worden. Ook is afgesproken dat een verhoging tijdig wordt gecommuniceerd zodat ondernemers hier rekening mee kunnen houden. De insteek is om de toeristenbelasting in 2018 te verhogen.

Overzicht kostendekking toerisme

Taakveld

Begroting 2017

LASTEN

Toerisme / overige subsidies

3.4 Economische promotie

80.500

Toeristische bewegwijzering

3.4 Economische promotie

1.200

Controle toeristenbelasting/Perceptiekosten

0.64 Belastingen overig

4.500

Overhead

0.4 Overhead

29.800

Subtotaal Lasten

116.000

BATEN

Opbrengst toeristenbelasting

0.64 Belastingen overig

-92.800

Subtotaal Baten

-92.800

SALDO(- is voordelig, + nadelig)

23.200

Dekkingspercentage

80,00%