1. Algemene ontwikkelingen

Extern

Onze rentevisie is als volgt:

2016

2017

2018

  • Kapitaalmarktrente (lang)

0,7%

1,0%

1,2%

  • Geldmarktrente (kort)

-0,3%

-0,3%

0,0%

Bij het bepalen van onze rentevisie richten wij ons op de verwachting van een aantal grote banken. Ten opzichte van de begroting 2016 ligt deze rentevisie wederom lager. Wat de voorspelling van de rente ditmaal extra lastig maakt, is de onzekerheid als gevolg van de Brexit.
De Europese Centrale Bank zal een ruim monetair beleid blijven voeren. De lange rentetarieven zullen onder invloed van het gematigde economisch herstel op termijn naar verwachting licht gaan oplopen.