Jeugdgezondheidszorg

Wat gaan we daarvoor doen?

De gemeente heeft de verantwoordelijkheid tot het bieden van jeugdgezondheidszorg op grond van de Wet publieke gezondheid. Jeugdgezondheidszorg is een belangrijk domein omdat de uitvoeringsorganisatie alle gezinnen in de gemeente kent. Lingewaard zorgt daarom voor een optimaal toegankelijk en kwalitatief hoogwaardig integraal basispakket jeugdgezondheidszorg. Zij waarborgt de beschikbaarheid van een consultatiebureau voor 0-4 jarigen (de concrete uitvoering ligt bij de Stichting publieke gezondheid Midden-Gelderland die is ondergebracht bij de VGGM) en een schoolartsendienst voor 4-19 jarigen (uitvoering door VGGM). De VGGM is een ‘Verbonden Partij’ en levert als JGZ-uitvoerder een belangrijke bijdrage aan het gezond opvoeden en opgroeien van de jeugd in Lingewaard.

In 2017 wordt verder gewerkt aan de integrale jeugdgezondheidszorg en de taakherschikking tussen jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen 0-4 en 4-19 waarmee een zo optimaal en efficiënt mogelijke jeugdgezondheidszorg wordt gerealiseerd. Met deze ontwikkeling kan ook de aansluiting bij de nieuwe structuren in het sociaal domein flexibel worden vorm gegeven.