Volwasseneducatie

Wat gaan we daarvoor doen?

Sinds 2015 is er een specifieke uitkering Educatie. Het Rijk verstrekt de uitkering aan zogenoemde contactgemeenten. Het geld is bedoeld voor de wettelijke educatietaak (opleidingen Nederlandse taal en rekenen) van gemeenten in de betreffende (arbeidsmarkt)regio. Met de wetswijziging komt ook de bestaande verplichting te vervallen om de educatie-uitkering te besteden bij de ROC’s. Deze verplichting wordt tot 2018 jaar afgebouwd. Wat blijft is dat het budget besteed moet worden aan opleidingen Nederlandse taal en rekenen conform de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB).
Voor onze regio Midden- Gelderland is Arnhem de contactgemeente. Zij moet ervoor zorgen dat er voldoende aanbod aan educatie is in de regio. Concreet betekent dit dat contactgemeente Arnhem opleidingen moet inkopen. Daarnaast maakt ze afspraken met het ROC over de afbouw van de gedwongen winkelnering. Tot 2018 wordt jaarlijks tenminste 60% van het regionaal budget besteed bij ROC Rijn IJssel. Eventuele verdere afbouw vanaf 2018 zal  geleidelijk gebeuren.