Natuureducatie

Wat gaan we daarvoor doen?

Lingewaard vindt duurzaamheid en de zorg voor natuur en milieu belangrijk. Natuur- en milieueducatie wordt ingezet om zoveel mogelijk Lingewaarders hiervan bewust te maken. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van het natuurbelevingscentrum van de Stichting Lingewaard Natuurlijk (SLN). Dit centrum en het dijkmagazijn is educatief, recreatief en staat middenin de samenleving. Ten behoeve van het basisonderwijs verzorgt de Stichting Lingewaard Natuurlijk de natuur en milieu educatie voor alle basisscholen in Lingewaard. Dat gebeurt onder andere in de vorm van veldlessen. Daarnaast worden lessen verzorgd in 150 schooltuinen, waar schoolkinderen hun eigen moestuintjes onderhouden. Voor de natuur en milieu educatie ontvangt de stichting jaarlijks een subsidie van € 5 per basisschoolleerling. Daarnaast maken de basisscholen in Bemmel  gebruik van het schooltuinencomplex bij het natuurbelevingscentrum. Vrijwilligers begeleiden de leerlingen.

De Stichting Lingewaard Natuurlijk verzorgt ook de jaarlijkse boomplantdag, waar met zo'n 600-700 kinderen boompjes en heggen worden aangeplant.