Leerlingenvervoer

Wat gaan we daarvoor doen?

In 2015 is, mede op basis van de beleidsnota ‘Samen kom je verder’, de nieuwe verordening voor het leerlingenvervoer vastgesteld. Op basis van die nota en de verordening zullen ouders en kinderen worden aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid voor het vervoer van en naar school. Mede door het houden van keukentafelgesprekken zal er maatwerkvervoer worden geregeld. Dit houdt in dat de gemeente in overleg met ouders en leerlingen onderzoekt wat in hun specifieke geval een passende vervoersvoorziening is. Dit beleid wordt het komende jaar voortgezet

Aanbesteding leerlingenvervoer
In 2016 is er samen met de gemeente Overbetuwe een aanbesteding geweest voor het vervoer van het leerlingenvervoer. De huidige vervoerder, Willemsen de Koning, is opnieuw de partij geworden die de komende jaren voor Lingewaard het vervoer gaat verzorgen.
Bezien wordt of na dit contract het leerlingenvervoer verzorgd gaat worden via de regionale regiecentrale van het doelgroepenvervoer (Avan).