Speeltuinen en speelweiden

Wat gaan we daarvoor doen?

Speeltuinen en speelplekken dragen bij aan de ontwikkeling van kinderen. Lingewaard vindt het belangrijk dat er voldoende speelplekken (formeel en informeel) zijn en deze voldoende uitdaging bieden. Kinderen moeten veilig kunnen spelen en daarom worden alle speelplekken en speeltoestellen jaarlijks gekeurd door een specialistisch bedrijf. Het dagelijks beheer wordt uitgevoerd door Technisch wijkbeheer. Naast onderhouds- en herstelwerkzaamheden inspecteren zij, buiten de keuring om, met enige regelmaat de speeltoestellen op technische mankementen. Door deze manier van werken zijn onderhoudsachterstanden de afgelopen jaren weggewerkt en kunnen we concluderen dat de Lingewaardse speelruimte in goede conditie is.

Prestaties

Naam indicator

Meetbaar resultaat

Resultaat in 2017

Resultaat in 2020

Uitvoering geven aan het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. Uitvoering geven aan het speelruimteplan "Buitenspelen, ja leuk"

Percentage goedgekeurde speeltoestellen op basis van veiligheid

98%

98%