Openbare verlichting

Wat gaan we daarvoor doen?

De openbare verlichting speelt een belangrijke rol bij het leven in duisternis. De verlichting moet branden op de momenten dat het buiten donker is. Om de verlichting brandend te houden worden eens in de twee weken defecten opgelost. Kabelstoringen waardoor een hele straat/wijk geen openbare verlichting heeft, wordt direct opgeschaald naar de aannemer en Liander ( netbeheerder).  Aan de hand van het management-beheersysteem wordt het jaarplan voor grootschalige vervanging opgesteld. In 2017 hebben de meeste gemeentelijke energieverbruikers (openbare verlichting, rioleringen, evenementen, gebouwen etc.) een slimme kWh-meter.

Prestaties

Naam indicator

Meetbaar resultaat

Resultaat in 2017

Resultaat in 2020

Vervangen van 250 armaturen en  masten, conform management-beheersysteem

Energiebesparing door vervanging van energieverslindende lampen

24.000 kWh

70.000 kWh