Herinrichting uiterwaarden

Wat gaan we daarvoor doen?

Voor de Bemmelse Waard is de procedure voor een aanvullende herinrichting afgerond. Afhankelijk van eventueel beroep bij de Raad van State start in de loop van 2017 de uitvoering.

Voor de Gendtse Oeverwal in de uiterwaard bij Gendt is in september 2016 de uitvoering gestart. Hier wordt de weg opgeknapt, worden drukriolering en een mantelbuis voor glasvezel aangelegd, oude bedrijfsgebouwen gesloopt en vervangen door enkele nieuwe bouwmogelijkheden, en ca. 20 ha nieuwe natuur gerealiseerd. Bij de herinrichting  van de Gendtse Oeverwal vormen de activiteiten van Zandberg een belangrijk onderdeel. Deze activiteiten zijn bij de herinrichting meegenomen en ingepast.

Naar aanleiding van aangenomen moties van de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan loopt er nog een procedure voor het toelaten van een particulier initiatief voor boerengolf en is er overleg met diverse partijen over het toekomstig beheer.

Voor de uiterwaard bij Huissen en Angeren wordt waterstandsdaling uitgewerkt. De maatregel daarvoor bestaat in hoofdzaak uit het verlagen van de zomerkade ten zuiden van de steenfabriek. Parallel hieraan zijn procedures in voorbereiding voor het verleggen van het kleidepot van de steenfabriek en voor een ontgronding van ca. 40 ha rondom het steenfabrieksterrein.
Een gemeentelijke opgave die wordt uitgewerkt is het verbeteren van de Looveerweg als toegangsweg naar het bedrijventerrein Looveer. Parallel daaraan wordt bezien hoe de vraag naar groeiruimte voor de bedrijven op het terrein kan worden bediend en hoe een groene inpassing van de bedrijven en realisatie van nieuwe natuur kunnen worden uitgewerkt naar concrete plannen.