Deltaprogramma

Wat gaan we daarvoor doen?

Als gevolg van klimaatverandering stijgt de zeespiegel en nemen de extremen op het gebied van hoogwater enerzijds en hitte/droogte anderzijds toe. In het Deltaprogramma wordt vooruit geblikt naar maatregelen die op lange termijn nodig zijn om onze omgeving hiertegen bestand te maken. Onze gemeente levert hierin inbreng. Als onderdeel van de hoogwaterbescherming worden in 2017 in elk geval maatregelen uitgevoerd aan de Waaldijk bij de gemeentegrens met Nijmegen (Wijnfort – Sprok) en aan de overzijde van het Pannerdensch Kanaal in de Loowaard.