Park Lingezegen

Wat gaan we daarvoor doen?

De basis van het parklandschap wordt afgerond met de verwerving en inrichting van het voormalig kasteelterrein in Ressen en de inpassing van de A15. De organisatie wordt teruggebracht tot een beperkte bezetting die nodig is voor de coördinatie van het beheer. De kosten voor de parkorganisatie worden gedekt uit het beheerfonds voor het park. Er is een gebruikersraad die aan het parkbestuur adviseert over ontwikkelingen in het park en vraagstukken waar we in het gebruik en beheer tegenaan lopen. Ook nieuwe (particuliere) initiatieven blijven in 2017 begeleid worden vanuit de gemeenten en de parkorganisatie.