Vluchtelingen en statushouders

Wat gaan we daarvoor doen?

De taakstelling voor het huisvesten van statushouders in Lingewaard bedraagt in 2016 116 personen (54 1e helft en 62 2e helft). Naar verwachting zal dit aantal ook in 2017 minimaal moeten worden gehuisvest. Voor deze huisvesting werkt de gemeente nauw samen met de woningstichtingen Waardwonen en Woonstichting Gendt. Wanneer de statushouders zich in Lingewaard vestigen, worden zij gedurende minimaal 8 maanden begeleid door Vluchtelingenwerk Oost Nederland, die inmiddels met 1 coördinator en ruim 20 vrijwilligers werkzaam is in Lingewaard. Sinds januari 2016 is er ook een spreekuur van Vluchtelingenwerk ingesteld voor deze doelgroep, maar ook andere inwoners van Lingewaard zijn welkom. Zodra een statushouder zich (al dan niet met een gezin) meldt bij de gemeente, start ook direct het (re)integratietraject en wordt de statushouder zo mogelijk toe geleid naar vrijwilligerswerk of een betaalde functie. Deze activiteiten vinden plaats naast het inburgeringstraject, wat de meeste volwassen statushouders verplicht moeten volgen. In 2016 is ook gestart met de invoering van de participatieverklaring, wat vanaf juli 2017 een verplicht onderdeel van het inburgeringsexamen wordt.
De gemeente trekt hier niet alleen samen op met Vluchtelingenwerk, Waardwonen en de Woonstichting Gendt, maar werkt ook samen met onder meer de Stichting Welzijn Lingewaard (SWL), Zelf Lingewaard, De Levensbron, de politie en met particulieren.