Mantelzorg en vrijwilligers

Wat gaan we daarvoor doen?

Mantelzorg en vrijwilligerswerk zijn belangrijke schakels in het brede zorgnetwerk van het Sociale Domein in Lingewaard. Hun inzet is onontbeerlijk als het gaat om het “afschalen” van zwaardere en professionele zorg in de richting van lichtere vormen van hulp en ondersteuning. Om die reden zal het beleid rondom mantelzorg en vrijwilligerswerk (als uitwerking van het Integraal Beleidsplan Sociaal Domein) in 2017 verder worden omgezet in concrete acties. Overigens zal ook in 2017 het welbekende “Mantelzorgcompliment” blijven bestaan.

Vrijwilligerswerk biedt daarnaast en meer algemeen niet alleen een plezierige vrijetijdsbesteding, maar draagt ook bij aan het bestaan van vele voorzieningen en activiteiten en daarmee aan de kwaliteit van leven in Lingewaard.
De welzijnsorganisatie SWL heeft een belangrijke taak in de mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning.