1.3 Iedereen die kan werken, is aan de slag

Wat willen we bereiken?

Uitgangspunt is dat iedereen die kan werken, ook aan de slag is. Voor wie daarbij ondersteuning nodig heeft, zijn er mogelijkheden van activering bij het zoeken naar werk. Meer algemeen stimuleert Lingewaard werkgelegenheid en arbeidsplaatsen voor werkzoekenden. Op regionaal niveau neemt Lingewaard daarvoor met diverse partners deel in het Werkbedrijf, het Werkgeversservicepunt en de sociale werkvoorziening Presikhaaf Bedrijven.

Wat gaan we daarvoor doen?