Meerjarenbegroting 2017 - 2020

In onderstaande tabel zijn de saldi (+=nadeel / -=voordeel) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.

Totalen Meerjarenbegroting 2017 - 2020
Nr.DoelBegroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020
111Stimuleren samen sporten en bewegen714.508714.508714.508648.508
112Stimulering deelname kunst en cultuur955.218951.218951.218951.218
113Ondersteunen diverse voorzieningen1.100.974960.311960.311960.311
121Bevorderen dat iedereen gezond kan leven652.183652.183652.183652.183
122Signaleren problemen kwetsbare inwoners1.203.8351.101.7071.101.7071.101.707
123Verstrekken uitkeringen1.623.8211.626.8211.760.8211.760.821
124Verstrekken voorzieningen WMO8.783.2268.956.3368.955.3368.933.336
131Activeren bij zoeken naar werk(reintegr)360.655295.120295.120295.120
132Stim.werkgelegenheid en arbeidsplaatsen6.356.1745.858.1745.700.8745.698.774
141Passende voorzieningen voor de jeugd10.174.06610.202.72610.198.12610.199.126
142Bieden van opleiding en educatie1.091.4431.027.4431.050.4431.073.443
Totaal Deelname aan de samenleving33.016.10332.346.54732.340.64732.274.547
211Verbet. ontsluit. aanleg wegen en fietsp205.541205.541156.387156.387
212Verbeteren doorstroming22.72722.7272.3202.320
213Verbeteren parkeermogelijkheden37.24637.24633.73633.736
221Vermindering veiligheidsrisico's78.39278.39225.47725.477
222Verminderen verkeersdruk in de kernen29.43329.43326.28026.280
223Veiliger maken van schoolomgeving5.8305.8302.3202.320
224Stimuleren fietsen en OV-gebruik12.79112.7916.9606.960
Totaal Bereikbaarheid en mobiliteit391.960391.960253.480253.480
311Stim.kleinschalig toerisme en recreatie141.970141.970141.970141.970
312Vergroten bekendheid recreatief product159.322157.322157.322157.322
313Verbet.mog.landschap en culth.te beleven17.69017.69017.69017.690
321Stim. uitbouw glastuinbouw en agrobus.-40.738-40.738-40.738-40.738
322Uitbreid. en verbet. vestigingsmogelijkh0000
323Stimuleren startende ondernemers229.125229.125229.125229.125
324Verbet. dienstverlening aan ondernemers33.64433.64433.64433.644
325Stim. verantwoord & duurzaam ondernemen20.01020.01020.01020.010
Totaal Bedrijvigheid561.023559.023559.023559.023
421Stimuleren behoud monumenten125.900125.900125.900125.900
422Stim.betrokkenh. inw. behoud cult.erfg.90.08490.08490.08490.084
423Versterken landschappelijke structuren730.562685.562517.082517.082
431Versterken detailhandelsstructuur123.580138.580138.580138.580
432Faciliteren basiswinkelvoorzieningen2.3202.3202.3202.320
433Aantrekkelijker maken centrumgebieden28.66428.66428.66428.664
Totaal Stad, dorp en landschap1.101.1101.071.110902.630902.630
511Aanleg groen en speelruimtes25.87225.87225.87225.872
521Aanwijzen woningbouwlocaties276.306276.306276.306276.306
522Bevorderen en herstructureren woningbouw90.40790.40721.92721.927
523Meewerken aan passende part.initiatieven365.698365.698365.698365.698
524Afspraken maken woningcorporaties-7.2513673.6857.003
531Stimuleren duurzaam bouwen11.60011.60011.60011.600
532Stimuleren levensloopbestendig bouwen2.9002.9002.9002.900
Totaal Wonen765.532773.150707.988711.306
611Stimuleren duurzaam gedrag741.560777.560777.560777.560
612De gemeente geeft het goede voorbeeld14.21014.21014.21014.210
621Bevorderen duurzame energieproductie62.52062.52062.52062.520
Totaal Klimaat en duurzaamheid818.290854.290854.290854.290
711Onderhouden en beheren infrastructuur4.715.1524.678.5464.693.5464.697.746
712Onderhouden en beheren groen2.002.9352.002.9352.002.9352.002.935
713Onderhouden en beheren gebouwen5.804.4435.067.7874.422.7874.133.787
721Zorgen goede waterkwaliteit en berging-776.688-776.188-776.188-776.188
722Bestrijden gladheid170.709201.589221.989207.997
723Verwerken huishoudelijk afval-845.369-817.099-685.819-652.119
731Behandelen meldingen30.00030.00030.00030.000
732Adoptie(geheel of gedeelte)door inwoners-68.07430.74630.74630.746
Totaal Beheer en onderhoud11.033.10810.418.3169.939.9969.674.904
811Waarborgen brandw, ambu. en rampenbestr.2.312.3352.323.6102.323.6102.323.610
812Bevorderen veilige woon- en leefomgeving1.101.7501.101.7501.101.7501.101.750
813Beperken overlast466.315466.315466.315466.315
821Interactie over beleidsvorming126.829126.829106.829106.829
823Met wijkplatforms leefbaarheid vergroten275.625275.625275.625275.625
831Waarborgen kwaliteit dienstverlening383.770401.270356.270357.270
842Publieke verantwoording1.987.6122.072.6122.127.6122.131.612
843Organiseren verkiezingen46.50046.500107.50016.000
844Bestuurlijke samenwerking261.760261.760261.760261.760
Totaal Inwoner en bestuur6.962.4967.076.2717.127.2717.040.771
911Sluitende meerjarenbegroting-37.559.624-36.901.912-36.762.844-37.341.053
913Beheersbare schuldratio-430.065-430.065-430.065-430.065
921Kostendekk. heffingen, rechten en leges-3.830.374-3.830.374-3.830.374-3.830.374
922Acceptabele woonlasten-10.496.700-10.578.900-10.620.600-10.715.300
Totaal Financiën-52.316.763-51.741.251-51.643.883-52.316.792
Totaal Saldo van lasten en baten2.332.8591.749.4161.041.442-45.841
Mutaties reserves programma 1 t/m 9-2.473.476-2.131.033-1.381.459-1.122.676
Saldo MJB 2017-2020-140.621-381.621-340.021-1.168.521