7. Beheer en onderhoud

Wat willen we bereiken?

De leefomgeving is schoon, heel en veilig

Om te komen tot een duurzame leefomgeving moeten buurten en wijken als schoon, heel en veilig worden ervaren door de inwoners. Wij hebben een inspanningsverplichting om het onderhoud van de openbare ruimte en gebouwen te laten voldoen aan de door de gemeenteraad vastgestelde kwaliteitseisen. Bij een duurzame leefomgeving horen ook een gezond watersysteem, het scheiden van afvalstoffen en de reductie van de hoeveelheid afval door voorlichting en hergebruik.

Beleidsdoelen en prestaties