7.3 Samen met bewoners leefomgev. verbeteren

Wat willen we bereiken?

Het motto van de gemeente is een schone, hele en veilige openbare ruimte. De inwoners en gebruikers van de openbare ruimte zijn de oren en ogen van hun directe leefomgeving  en ervaren de zaken die niet in orde of onveilig zijn. Wij vinden het belangrijk dat inwoners de gemeente gemakkelijk kunnen bereiken om deze zaken te melden en dat deze zaken zo snel mogelijk worden aangepakt. Daarnaast willen wij inwoners en organisaties actief betrekken bij het onderhoud van het groen binnen de gemeente. Wij werken hiertoe samen met de wijkplatforms. (zie ook 8.2.1 voor ruimte voor inwonersinitiatieven)

De wijk Zilverkamp is toe aan groot onderhoud. De Zilverkamp was een van de eerste zogenaamde “bloemkoolwijken” in Nederland. Deze bloemkoolwijken uit de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw kenmerken zich door de structuur van de wijk waarin kleine sub-wijkjes (de bloemkoolroosjes) aan een hoofdstructuur (de bloemkoolstronk) zijn gehaakt. In 2009 is in een Masterplan een analyse gemaakt van de noodzakelijke werkzaamheden. Met name parkeerplaatsen en openbaar groen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Op basis van een integrale aanpak en ruimte voor inwonersinitiatieven worden verbeteringen aangebracht voor de belangrijkste knelpunten. Bij het bepalen van de knelpunten en oplossingen  wordt uitgegaan van intensieve betrokkenheid van burgers en het betrekken van inwonersinitiatieven. Gezien de omvang van de wijk is gekozen voor een gefaseerde aanpak. In 2017 worden werkzaamheden voorzien voor een viertal clusters. Bij de keuze van de clusters is uitgegaan van de prioritering zoals die in het Masterplan van 2009 is voorgesteld.

Binnen het project is ook aandacht voor duurzaamheidsmaatregelen in de wijk.

Wat gaan we daarvoor doen?