9. Financiën

Wat willen we bereiken?

Gezonde financiële huishouding

We hebben een gezonde financiële huishouding bij:

  1. een sluitende meerjarenbegroting;
  2. reserves en voorzieningen van voldoende omvang;
  3. een beheersbare schuldenlast;
  4. een acceptabele belastingdruk;
  5. voldoende weerstandscapaciteit.

Beleidsdoelen en prestaties