9.3.3 Voldoende weerstandsvermogen

Wat gaan we daarvoor doen?

De algemene reserve, de stille reserves en de onbenutte belastingcapaciteit moeten voldoende omvang hebben om de financiële gevolgen van de risico's die de gemeente loopt op te kunnen vangen, zonder dat de uitvoering van het bestaande beleid wordt belemmerd. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is de berekening van de weerstandscapaciteit en een risico-inventarisatie opgenomen.

Met ingang van 2017 wordt in verband met het afschaffen van de bespaarde rente, geen rente meer toegerekend aan de algemene reserve. Hierdoor wordt deze rente niet meer gedeeltelijk gestort in de algemene reserve en niet meer gedeeltelijk gebruikt als dekking van de exploitatie. Doordat de rente niet meer gebruikt wordt als dekking van de exploitatie is ook geen sprake meer van een beklemd deel van de algemene reserve. Bij de berekening van de weerstandscapaciteit kan dan ook de hele algemene reserve worden meegenomen.