6. Verbonden partijen

Inleiding

In de paragraaf Verbonden partijen worden alle partijen met welke de gemeente een band heeft, nader toegelicht. De gemeente werkt vaak samen met andere partijen om bepaalde doelen te bereiken. Als deze samenwerking in een bestuurlijke en financiële vorm wordt gegoten, spreken we van een verbonden partij.

Het beleid ten aanzien van de Verbonden Partijen is vastgelegd in de Nota Verbonden Partijen van juli 2015. Wij geven de visie, het beleid en de beleidsvoornemens 2017 weer. Tevens is een overzicht van Verbonden Partijen toegevoegd waarin de belangrijkste sturingsinformatie is opgenomen.