Wat gaan we er voor doen?

J. Professionele uitvoering verwervingsprocessen

Op 1 juli 2017 zal het verplicht zijn om alle Europese aanbestedingen volledig elektronisch te laten verlopen. De gemeente heeft deze verplichting aangegrepen om in de toekomst alle aanbestedingen via een elektronisch aanbestedingssysteem te laten verlopen. Op dit moment wordt dit systeem geïmplementeerd binnen de organisatie.
In samenwerking met MKB Nederland, Bouwend Nederland en een aantal omliggende gemeenten zullen voor de lokale en regionale ondernemers een marktdag worden georganiseerd met als thema: aanbesteden.
De huidige inkoopsamenwerking in G5 verband (Arnhem, Overbetuwe, Lingewaard, Renkum en Rheden) is door ontwikkeling van de G3 samenwerking (Arnhem, Renkum en Rheden) voorlopig in de koelkast gezet. De toekomstige ontwikkeling van de G3 zal uit moeten wijzen of samenwerking op het gebied van inkoop zinvol is.