Wat gaan we er voor doen?

D. Organisatie ontwikkeling

‘Zonder verandering geen vlinders' is de slogan voor de ontwikkelingen in de organisatie waar we de komende jaren voor staan. Onze organisatie gaat op een andere manier werken, waarbij ieders rol belangrijk is. We willen minder brandjes blussen en vooraf zaken goed regelen en met elkaar afstemmen. We willen een inwoner gerichte, veerkrachtige en daadkrachtige organisatie zijn (missie). Om zo’n organisatie te kunnen zijn, is het nodig te groeien van een zogenoemde taakgerichte naar een procesgerichte organisatie. In 2017 wordt aan de hand van het overheidsontwikkelmodel opnieuw gemeten waar de organisatie op dat moment staat in de ontwikkeling.

We zijn samen steeds meer integraal verantwoordelijk en komen meer in contact met onze inwoners. In 2016 en 2017 spelen zes kernprojecten daarin een grote rol: ‘Waarom moeilijk doen als het samen kan?’, ‘Transformatie en veranderopgave Sociaal Domein’, ‘Effectieve Dienstverlening m.b.v. zaakgericht werken’, ‘Ruimte voor inwonersinitiatieven (overheidsparticipatie)’, ‘Projectmatig werken’ en ‘Planning en Control in Lingewaard’. Naast deze kernprojecten spelen in 2017 ook andere organisatieontwikkelingen. Per 1 januari 2017 loopt het contract voor belastingen met Arnhem af. Het college heeft een besluit genomen over samenwerking met Overbetuwe per 1 januari 2017. In 2017 zal nadere afstemming en de definitieve plaatsing van medewerkers plaatsvinden. Ook op het terrein van ICT wordt samenwerking onderzocht. Tot slot vraagt de invoering van de Omgevingswet in 2019 organisatorische aanpassingen waarmee in 2017 gestart zal worden.

Onze doelstellingen zijn:

  • Wendbare organisatie;
  • Doorontwikkeling ruimte voor inwonersinitiatieven;
  • Transformatie Sociaal Domein;
  • Voorbereid zijn op transformatie Ruimtelijk Domein.