2. Bereikbaarheid en mobiliteit

Wat willen we bereiken?

Leefomgeving, school en werk zijn goed bereikbaar

Wij willen dat Lingewaard beschikt over een goed functionerend netwerk voor wonen, werken, voorzieningen en groene recreatieruimte. Snelle en veilige verplaatsingsmogelijkheden zijn daarvoor een belangrijke voorwaarde. Daarom spannen wij ons in om de bereikbaarheid te verbeteren en de veiligheid van de verkeersdeelname te vergroten. Mobiliteit en verkeer hebben tot gevolg dat het milieu wordt belast. Wij nemen maatregelen om deze milieubelasting te beperken.

Beleidsdoelen en prestaties