2.1.3 Verbeteren parkeermogelijkheden

Wat gaan we daarvoor doen?

Op basis van een in 2015 gehouden parkeeronderzoek voor het centrumgebied Huissen is een Verkeerplan opgesteld. Per saldo zijn er voor het gehele gebied voldoende parkeerplaatsen, maar er is een andere sturing nodig om tot een betere spreiding van het parkeren te komen. Voor de bezoekers ontstaat er dan meer parkeerruimte, dichtbij de winkels. Ook de bereikbaarheid van  parkeerlocaties behoeft aandacht. Door een verbetering van de parkeerbewegwijzering zullen bezoekers gemakkelijker hun weg kunnen vinden. Met het voor het doorgaande autoverkeer afsluiten van winkelstraten zal de leefbaarheid in het centrum van Huissen worden verbeterd en zullen bewoners de beschikking hebben over parkeerplaatsen die op redelijke loopafstand van de woningen liggen. Wij zetten in op het dubbelgebruik van parkeerplaatsen voor bezoekers en bewoners om een optimale bezetting van het parkeerareaal te bereiken.