Uitvoeringsinformatie

In onderstaande tabel zijn de lasten (+) en baten (-) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.

Uitvoeringsinformatie 2017
Nr.DoelLasten 2017Baten 2017Saldo 2017Raming 2016Rekening 2015
111Stimuleren samen sporten en bewegen993.864-279.356714.508725.566480.402
112Stimulering deelname kunst en cultuur963.618-8.400955.218938.0371.001.766
113Ondersteunen diverse voorzieningen1.174.493-73.5191.100.9743.019.3662.515.292
121Bevorderen dat iedereen gezond kan leven652.1830652.183594.042645.865
122Signaleren problemen kwetsbare inwoners1.226.268-22.4331.203.8351.127.4571.089.140
123Verstrekken uitkeringen9.152.078-7.528.2571.623.8212.143.2311.542.932
124Verstrekken voorzieningen WMO9.676.866-893.6408.783.22611.101.1889.669.515
131Activeren bij zoeken naar werk(reintegr)360.6550360.655463.176460.235
132Stim.werkgelegenheid en arbeidsplaatsen6.356.17406.356.1747.051.9287.877.537
141Passende voorzieningen voor de jeugd10.174.066010.174.06610.247.1169.277.575
142Bieden van opleiding en educatie1.356.537-265.0941.091.4431.188.2861.162.209
Totaal Deelname aan de samenleving42.086.802-9.070.69933.016.10338.599.39335.722.468
211Verbet. ontsluit. aanleg wegen en fietsp205.5410205.541713.629367.172
212Verbeteren doorstroming22.727022.72710.20010.200
213Verbeteren parkeermogelijkheden37.246037.24672.266-9.687
221Vermindering veiligheidsrisico's78.392078.392100.03856.330
222Verminderen verkeersdruk in de kernen29.433029.43315.30036.525
223Veiliger maken van schoolomgeving5.83005.8305.1005.100
224Stimuleren fietsen en OV-gebruik12.791012.7917.8005.100
Totaal Bereikbaarheid en mobiliteit391.9600391.960924.333470.740
311Stim.kleinschalig toerisme en recreatie168.270-26.300141.970234.804299.968
312Vergroten bekendheid recreatief product444.822-285.500159.322299.998371.391
313Verbet.mog.landschap en culth.te beleven17.690017.690105.57086.700
321Stim. uitbouw glastuinbouw en agrobus.1.324.994-1.365.732-40.73820.8757.761.254
322Uitbreid. en verbet. vestigingsmogelijkh00080.700201.582
323Stimuleren startende ondernemers290.625-61.500229.125191.630203.563
324Verbet. dienstverlening aan ondernemers33.644033.64445.90045.900
325Stim. verantwoord & duurzaam ondernemen20.010020.01010.20010.200
Totaal Bedrijvigheid2.300.055-1.739.032561.023989.6778.980.558
421Stimuleren behoud monumenten125.9000125.900157.700199.375
422Stim.betrokkenh. inw. behoud cult.erfg.90.084090.084205.484141.610
423Versterken landschappelijke structuren730.5620730.5621.261.920536.964
431Versterken detailhandelsstructuur137.980-14.400123.580249.593221.286
432Faciliteren basiswinkelvoorzieningen2.32002.32010.20020.400
433Aantrekkelijker maken centrumgebieden48.664-20.00028.66438.46454.815
Totaal Stad, dorp en landschap1.135.510-34.4001.101.1101.923.3611.174.450
511Aanleg groen en speelruimtes25.872025.87225.74425.730
521Aanwijzen woningbouwlocaties2.542.924-2.266.618276.306499.731584.764
522Bevorderen en herstructureren woningbouw90.407090.40730.83434.506
523Meewerken aan passende part.initiatieven1.211.898-846.200365.698-45.911560.296
524Afspraken maken woningcorporaties190.141-197.392-7.251215.886101.664
531Stimuleren duurzaam bouwen11.600011.60010.20019.726
532Stimuleren levensloopbestendig bouwen2.90002.9005.10020.400
Totaal Wonen4.075.742-3.310.210765.532741.5841.347.086
611Stimuleren duurzaam gedrag747.860-6.300741.560641.341799.797
612De gemeente geeft het goede voorbeeld14.210014.21022.95020.400
621Bevorderen duurzame energieproductie62.520062.52028.05091.800
Totaal Klimaat en duurzaamheid824.590-6.300818.290692.341911.997
711Onderhouden en beheren infrastructuur5.058.602-343.4504.715.1525.986.2556.040.684
712Onderhouden en beheren groen2.266.664-263.7292.002.9352.476.9042.256.877
713Onderhouden en beheren gebouwen5.849.233-44.7905.804.4436.839.5915.623.033
721Zorgen goede waterkwaliteit en berging4.107.329-4.884.017-776.688-261.104-356.719
722Bestrijden gladheid170.7090170.709260.976236.492
723Verwerken huishoudelijk afval2.968.221-3.813.590-845.369-566.997-257.613
731Behandelen meldingen30.000030.00084.00083.000
732Adoptie(geheel of gedeelte)door inwoners75.326-143.400-68.07415.937-69.467
Totaal Beheer en onderhoud20.526.084-9.492.97611.033.10814.835.56213.556.287
811Waarborgen brandw, ambu. en rampenbestr.2.312.33502.312.3351.994.7172.605.591
812Bevorderen veilige woon- en leefomgeving1.111.750-10.0001.101.7501.825.2161.357.703
813Beperken overlast466.3150466.315961.796963.332
821Interactie over beleidsvorming126.8290126.829471.061157.631
823Met wijkplatforms leefbaarheid vergroten275.6250275.625420.269361.209
831Waarborgen kwaliteit dienstverlening1.153.120-769.350383.7701.646.2161.284.468
842Publieke verantwoording1.987.61201.987.6121.867.9282.539.426
843Organiseren verkiezingen46.500046.50060.400100.220
844Bestuurlijke samenwerking261.7600261.760279.600401.637
Totaal Inwoner en bestuur7.741.846-779.3506.962.4969.527.2039.771.217
911Sluitende meerjarenbegroting15.768.841-53.328.465-37.559.624-45.233.396-47.850.471
913Beheersbare schuldratio7.851.429-8.281.494-430.065-2.886.287-3.912.856
921Kostendekk. heffingen, rechten en leges232.293-4.062.667-3.830.374-3.717.087-521.523
922Acceptabele woonlasten388.400-10.885.100-10.496.700-10.241.900-10.305.997
Totaal Financiën24.240.963-76.557.726-52.316.763-62.078.670-62.590.847
Saldo103.323.552-100.990.6932.332.8596.154.7849.343.956
Mutaties reserves programma 1 t/m 91.341.868-3.815.344-2.473.476-4.967.317-891.068
Saldo MJB 2017-2020 voor nieuwe voorstellen en scenario┬┤s104.665.416-104.806.037-140.6211.187.4688.452.894