2.2 Veilig en duurzaam verkeer

Wat willen we bereiken?

Het door de gemeente Lingewaard gevoerde verkeersveiligheidsbeleid is als integraal onderdeel opgenomen in het GMP+. Er ontbreekt echter een specifiek verkeersveiligheidsplan met daaraan verbonden een actieplan met financiële effecten. Omdat er beperkte middelen beschikbaar zijn voor het bestrijden van de verkeersonveiligheid, zijn onze inspanningen voornamelijk gericht op het oplossen van objectieve knelpunten. Verder sluit de gemeente zo veel mogelijk aan bij regionale en provinciale acties die gericht zijn op het stimuleren van verkeersveilig gedrag.

Wat gaan we daarvoor doen?