2.2.3 Veiliger maken van schoolomgevingen

Wat gaan we daarvoor doen?

De aanpak van de schoolomgevingen zal sterker dan voorheen worden gericht op het leveren van maatwerk om de veiligheid van kinderen te bevorderen. Uit een evaluatie van de uitgevoerde maatregelen bij een aantal basisscholen is gebleken dat in algemene zin de ouders en verzorgers zich niet houden aan de gedragsregels. Dit noopt tot een wijziging van de lijn om middelen in te zetten voor een verkeersveilige schoolomgeving en het beveiligen van schoolroutes. Afhankelijk van de plaatselijke situatie zal in overleg met de schooldirectie en de politie maatwerk worden geleverd. De in 2016 ingevoerde maatregel bij de Donatushof in Bemmel is daar een voorbeeld van.