2.2.4 Stimuleren fietsen en OV-gebruik

Wat gaan we daarvoor doen?

Voor het stimuleren van fietsen en het gebruik van openbaar Vervoer wordt  in eerste instantie gezocht naar maatregelen om de effectiviteit te vergroten. Bij gebruik van de fiets kan het dan gaan om het verknopen van bestaande fietsnetwerken en bij de inzet van het openbaar vervoer wordt daarvoor contact gezocht met de busondernemingen en de provincie.