Wat gaan we er voor doen?

F. Informatievoorziening

Informatie is één van de belangrijkste bedrijfsmiddelen van een gemeente. De informatievoorziening binnen de gemeente Lingewaard staat voor een betrouwbare werking van de geautomatiseerde  uitwisseling van de informatie van onze gemeente. Zij is betrouwbaar en vormt de basis voor het beschermen van rechten van inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden. Daarbij willen inwoners meer digitaal worden ondersteund zodat zij zelfstandig en op een door hen uitgekozen moment diensten en producten van de gemeente kan afnemen.

De organisatie gemeente Lingewaard heeft daarbij de volgende doelstellingen:

  • Flexibel: digitaal en tijd- en plaats onafhankelijk werken op een veilige manier mogelijk maken;
  • Centraal: centrale registratie van informatie, archivering en gebruik basisregistraties;
  • Standaard: gebruik huisstijl, meer generieke en minder taak specifieke applicaties gebruiken;
  • Dienstverlenend: internet gebruiken waar veilig en mogelijk, gegevensmanagement inzetten en archief digitaal gebruiken;
  • Verbindend: werken in de informatieketen, inwonersportaal inrichten en netwerken optimaal inzetten.

Hierbij geldt als randvoorwaarde dat de gemeente Lingewaard zich maximaal openstelt, mits de risico's op het gebied van stabiliteit, betrouwbaarheid en veiligheid acceptabel zijn.

Voor 2017 zijn de voornemens:

Zaakgericht werken:
Door het implementeren van zaakgericht werken kan de inwoner/bedrijven via de website digitaal aanvragen doen bij de gemeente. In 2017 wordt het zaaksysteem verder ingericht waardoor de werkprocessen transparant en efficiënt zullen zijn.

Digitalisering archieven:
Het onderzoek naar de beste wijze van digitaliseren van het archief is afgerond.  De eerste delen van het fysieke archief zijn digitaal gemaakt.  

Omgevingswet:
In de informatievoorziening wordt de basis gelegd om uiteindelijk de omgevingswet goed te kunnen uitvoeren. In 2017 is de inventarisatie en de impact van de noodzakelijke veranderingen gereed.

Digitaal vergaderen:
In 2017 kan de organisatie verder digitaal vergaderen en heeft daar ook de middelen voor beschikbaar

ICT samenwerking:
In 2017 is er een businessplan gereed voor samenwerking op ICT gebied met een andere gemeente.

Sociaal Domein:
Ook in 2017 zijn alle inspanningen erop gericht om zowel de inwoner als de medewerker zo optimaal en digitaal mogelijk te faciliteren. Daarnaast stellen we alles in het werk om de privacy te waarborgen.