Wat gaan we er voor doen?

H. Goede interne en externe communicatie

Goede communicatie is belangrijker dan ooit. Inwoners worden steeds mondiger en willen meedenken, meebepalen en meedoen. Niet achteraf, op het moment van inspraak, maar vooraf in de agendering en voorbereiding. Mede door de komst van digitale en sociale media wordt er continu gecommuniceerd. De gemeentelijke organisatie moet hier actief en adequaat op inspelen.

Dit vraagt om een andere organisatie van de communicatie. Communiceren is niet langer voorbehouden aan het team Communicatie, maar moet een basisvaardigheid zijn van alle medewerkers van onze gemeente. Door middel van training, coaching en begeleiding gaat het team Communicatie medewerkers in staat stellen zelf meer de regie te nemen in hun communicatie. Bij complexe en politiekgevoelige zaken blijft het team communicatie nauw betrokken.

Onze doelstelling: De gemeente Lingewaard groeit verder naar een communicatieve organisatie waarbij alle medewerkers voldoende tools en gevoel hebben om met inwoners te communiceren en naar hen te luisteren.

Specifieke voornemens:

  • Uitbreiden inzet sociale media;
  • Gevraagd en ongevraagd adviseren aan bestuur, directie, teammanagers en projectleiders;
  • Communicatief ondersteunen projecten organisatieontwikkeling
  • Trainen en coachen medewerkers op communicatieve vaardigheden;
  • Inrichten van een ‘communicatiewinkel’ met sjablonen, voorbeelden en handleidingen;
  • Inrichten sociaal intranet ter verbetering van de interne communicatie.