Wat gaan we er voor doen?

I. Optimale huisvesting & facilitaire dienst

In 2017 vieren we het 1e lustrum van het gemeentekantoor in Bemmel. Vijf jaar gebruik waarin qua huisvesting al enkele wijzigingen hebben plaatsgevonden ten opzichte van de ingebruikname. Er zijn nu eenmaal een aantal aspecten die pas na verloop van tijd naar boven, welke vragen om bouwkundige aanpassingen. Om de komende jaren de huisvesting goed op orde te houden/brengen wordt er nu gewerkt aan een huisvestingvisie.

Voor 2017 worden de volgende speerpunten naar voren gebracht;

  • Voltooiing plan beveiliging en veiligheid waar medio 2016 al een start is mee gemaakt.
  • De klimaatregeling en de daarbij behorende techniek van de warmte-/koude opslag zal verder in ogenschouw worden genomen om dit in het gebouw te optimaliseren.