6. Verbonden partijen

Overzicht van de verbonden partijen

Het overzicht Verbonden Partijen is ontleend aan het register ex art 27 Wet gemeenschappelijke regeling. Eén verbonden partij is op dit moment in liquidatie, namelijk de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Hiervan zijn in het overzicht alleen de voor de opheffing nog relevante gegevens opgenomen.

Selecteer een verbonden partij voor meer informatie