9.3.2 Treffen beheersmaatregelen

Wat gaan we daarvoor doen?

Voor de geïdentificeerde risico's worden, waar relevant, beheersmaatregelen beschreven. Beheersmaatregelen kunnen preventief van aard zijn, gericht op het voorkomen van de gebeurtenis, of curatief, gericht op het beperken van de mogelijke gevolgen. De beheersmaatregelen dienen effectief en proportioneel te zijn.