9.3 Beheersbare risico's

Wat willen we bereiken?

Risicomanagement is het effectief omgaan met de kansen en bedreigingen die de realisatie van organisatiedoelstellingen kunnen beïnvloeden. We richten ons op de verdere ontwikkeling van risicomanagement en op het inzichtelijk maken van de mogelijke risico's die de gemeente loopt.

Wat gaan we daarvoor doen?