7.3.1 Behandelen meldingen

Wat gaan we daarvoor doen?

Meldingen over de openbare ruimte komen centraal binnen bij het klantcontactcentrum (KCC). Van hieruit worden de meldingen in het zaaksysteem geplaatst (MOR melding openbare ruimte). Deze meldingen worden door de coördinatoren van Team Technisch Wijkbeheer (TWB) adequaat behandeld en indien noodzakelijk wordt er direct actie ondernomen. Als een melding niet helemaal duidelijk is voor TWB wordt er contact opgenomen met de melder. De terugkoppeling vindt plaats via het zaaksysteem waar de melder via een e-mail op de hoogte wordt gehouden over de afhandeling van de klacht.