7.3.2 Adoptie (geheel of gedeeltelijk) door inwoners

Wat gaan we daarvoor doen?

Adoptie van groen blijft actueel. Inwoners willen hun steentje bijdragen aan het schoon en veilig houden van de openbare ruimte. Initiatieven die bij de gemeente binnenkomen worden benaderd vanuit het 'ja, tenzij' principe.
Ook bedrijven wordt volop de mogelijkheid geboden om zich, door middel van inrichting en onderhoud van het openbaar groen te profileren of hun bedrijf beter ‘op de kaart’ te zetten. Zo worden bijna alle rotondes onderhouden door bedrijven en zijn er legio voorbeelden van bedrijven die de openbare ruimte om hun bedrijfspand naar een hoger onderhoudsniveau tillen. Ook hier staan wij positief en welwillend tegenover. Onze voorkeur gaat er naar uit om al die initiatieven vast te leggen in een onderhoudsovereenkomst. Op die manier weten we wat we van elkaar kunnen en mogen verwachten. De inhoud van de onderhoudsovereenkomst is in 2016 aangepast en minder juridisch ingestoken, op die manier is de overeenkomst ook geen struikelblok voor adoptanten.