7.1.1 Onderhouden en beheren infrastructuur

Wat gaan we daarvoor doen?

Voor alle onderdelen geldt dat het onderhoud wordt uitgevoerd op basis van de gestelde kaders in de beleidsplannen en de op te stellen jaarplannen. Nadrukkelijk wordt rekening gehouden met invloeden van buitenaf die om directe bijstellingen vragen. Hierbij moet gedacht worden aan weersinvloeden en schade door aanrijdingen of vernielingen.

Selecteer een onderwerp