7.1.2 Onderhouden en beheren groen

Wat gaan we daarvoor doen?

Het onderhoud van groen in de openbare ruimte vindt plaats op basis van de door de gemeenteraad in 2009 vastgestelde beeldkwaliteit. Een deel van het onderhoud valt onder de verantwoording van technisch wijkbeheer. Technisch wijkbeheer verzorgt het onderhoud van de
A-locaties, de toeristische hotspots, het snoeien van jonge bomen en de wintersnoei. De overige onderhoudswerkzaamheden zijn door middel van aanbestedingen ondergebracht bij externe aannemers.

Sinds 2015 wordt hierbij ook nadrukkelijk ingespeeld op Social Return. Alle werkzaamheden die door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uitgevoerd kunnen worden zijn ondergebracht bij Presikhaaf Dienstverlening. Jaarlijks zijn tussen de 40 en 60 medewerkers van Presikhaaf actief in de Lingewaardse openbare ruimte. De ploegen van Presikhaaf worden aangevuld met geselecteerde uitkeringsgerechtigden.