7.1.3 Onderhouden en beheren gebouwen

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderhoud en beheer gebouwen
De gemeente heeft 139 gebouwen en bouwkundige objecten in eigendom. Het beheer en onderhoud van deze objecten wordt uitgevoerd op basis van het Beleidsplan Gebouwd Vastgoed 2016 en een meerjarenplanning (MOP). Het onderhoud van de gebouwen is gebaseerd op conditieniveau 3 conform NEN 2767. Jaarlijks wordt een onderhoudsplan (OJP) opgesteld voor de uitvoering van het planmatig onderhoud. Het beleidsplan “Gebouwd Vastgoed 2016” is in 2016 geactualiseerd en wordt eind 2016 ter vaststelling voorgelegd aan de raad.

Onderwijsgebouwen
De gemeente heeft 32 onderwijsgebouwen. Sinds 1 januari 2015 is op grond van een wetswijziging het volledige onderhoud van de schoolgebouwen overgedragen aan de schoolbesturen en heeft de gemeente geen onderhoudsverplichting.

Woonwagens
De gemeente verzorgt het beheer en onderhoud van in totaal 23 standplaatsen en 2 huurwoonwagens die zij in eigendom heeft. Het uitvoerend beheer, zoals het relatiebeheer, de huurincasso en het technisch- en sociaal beheer, is uitbesteed.

Onderhoud buitensport
Op enkele sportcomplexen worden conform het meerjarenonderhoudsplan, buitensportaccommodaties renovaties uitgevoerd aan de toplaag van natuur-kunstgrasvelden.
Het gaat om de volgende sportcomplexen:

  • Ressen, Bemmel         1 voetbalveld en 1 hockey, kunstgrasveld
  • Walburgen, Gendt               6 tennis, kunstgrasvelden
  • Blauwenburcht, Huissen        1 voetbal, kunstgrasveld

Voetbalvereniging Jonge Kracht heeft nog steeds een tekort aan kleedruimte.
Daarom wordt, in afwachting van de ontwikkeling Polseweg,  hierin voorzien door de huur van tijdelijke kleedkamers.