7.2 Schoon en veilig houden leefomgeving met respect voor milieu

Wat willen we bereiken?

Voor de onderdelen riolering, huishoudelijke afvalverwijdering en gladheidsbestrijding heeft de gemeente een zorgplicht. Daarbij wordt rekening gehouden met het zo klein mogelijk houden van de negatieve effecten voor het milieu en de leefomgeving.

Wat gaan we daarvoor doen?