7.2.2 Bestrijden gladheid

Wat gaan we daarvoor doen?

Van 1 november tot en met 31 maart staat onze winterploeg 24 uur per dag, zeven dagen per week paraat om de strijd aan te gaan met ijzel en sneeuw. Het beleid voor de gladheidsbestrijding in  Lingewaard is vastgelegd in het gladheidsbestrijdingsplan.

Indien nodig wordt de gladheid bestreden op de primaire routes.

• Hoofdroutes voor voertuigen van gebiedsontsluitingswegen en gebiedsontsluitingswegen
• bus routes
• erftoegangswegen
• centrumgebieden/openbare terreinen
• vrij-liggend fietspad
• busbaan/busstrook

De gladheidsbestrijding wordt uitgevoerd door een 8-tal strooi-eenheden waarvan de routes zijn vastgelegd in een routebegeleidings systeem. Dit systeem is in 2014 ingevoerd en levert een zoutbesparing van ongeveer 25% op (inmiddels in de begroting verwerkt). Na alarmering worden de primaire routes binnen 3 uur gestrooid. Als daartoe aanleiding bestaat worden aansluitend de secundaire routes gestrooid.

De gladheidsbestrijding in Lingewaard wordt geactiveerd door:

• Gladheidsmeldsysteem (Flierensestraat, Gendt).
• Meteoconsult in Wageningen.
• Overleg met buurgemeenten Nijmegen/Overbetuwe en Provincie.
• Eigen waarneming
• Politie (incidenteel)

Door de weersvoorspellingen van Meteo Consult wordt over het algemeen preventief de gladheid bestreden. Sinds 2014 worden er ook in diverse wijken in samenspraak met de wijkplatforms zoutbakken geplaatst. Hier wordt door de bewoners zelf op vitale plekken in de wijk de gladheid bestreden.