6.3.1 Stimuleren biodiversiteit

Wat gaan we daarvoor doen?

De meeste gronden in de gemeente zijn in particulier eigendom. Om de biodiversiteit gemeentebreed te bevorderen, is het van belang eigenaren te prikkelen de biodiversiteit op hun gronden te versterken. Zo wordt in 2017 het project ‘Karakteristieke beplanting’ opgepakt. Zie hiervoor 4.2.3 Versterken landschappelijk structuren. Daarnaast kan de biodiversiteit ook toenemen door kaders te stellen bij ontwikkelingen. Wij toetsen landschappelijke inpassingsplannen aan de kaders van het Landschapsontwikkelingsplan en toepassing van inheemse autochtone soorten.

Prestaties

Naam indicator

Meetbaar resultaat

Resultaat in 2017

Resultaat in 2020

Aanplanten autochtoon plantmateriaal

Percentage aanplant met autochtoon
materiaal wanneer autochtoon materiaal
ruimtelijk wenselijk en leverbaar

80%

90%