1.3.2 Stimuleren werkgelegenheid en arbeidsplaatsen voor werkzoekenden

Wat gaan we daarvoor doen?

Op het gebied van de zogenoemde Arbeidsparticipatie ondersteunen wij een arbeidsmarkt waarin iedereen naar vermogen meedoet. In de huidige transitie- en implementatiefase Participatiewet en omvorming van Presikhaaf Bedrijven betekent dit voor ons dat wij hierin een regisserende en opdrachtgevende rol hebben. De Verbonden Partij GR Werkvoorziening Midden Gelderland (Presikhaaf Bedrijven) biedt werkgelegenheid voor een deel van onze inwoners met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Daarmee levert Presikhaaf een wezenlijke bijdrage aan het realiseren van dit prestatiedoel.
De vormgeving van Oud en Nieuw Beschut Werk en de rol van het regionale Werkgeversservicepunt (WSP) hierin beïnvloedt de samenwerkingsafspraken tussen deze drie partijen en het UWV.

Prestaties

Naam verplichte indicator*

Meetbaar resultaat

Resultaat in 2017

Resultaat in 2020

Banen**

Het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-65 jaar

120

130

Netto arbeidsparticipatie

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevoking

70

70

Werkloze jongeren

Het percentage werkeloze jongeren  (16 - 22 jaar)

1,35

1,35

*Zie voor een algemene toelichting op de indicatoren: Samenvatting / Belangrijke wijzigingen / Beleidsindicatoren
** Betreft alle vestigingen waar betaald werk wordt verricht.