1.4 Kansen om eigen talenten te ontwikkelen

Wat willen we bereiken?

Alle inwoners van Lingewaard moeten volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Daarvoor is onder meer nodig dat kinderen, jongeren en jongvolwassenen probleemloos kunnen opgroeien en er optimale ontwikkelingskansen zijn. Lingewaard ondersteunt passende jeugdvoorzieningen en mogelijkheden van opleiding en educatie.
Lingewaard wil niet alleen door vorming en educatie de kansen van de inwoners op de arbeidsmarkt vergroten, maar bijvoorbeeld ook om natuur- en cultuureducatie bevorderen.

Wat gaan we daarvoor doen?