1.4.1 Passende voorzieningen voor de jeugd

Wat gaan we daarvoor doen?

De gemeente stimuleert dat kinderen en jongeren in Lingewaard opgroeien tot gezonde en zelfstandige volwassenen. De gemeente biedt mogelijkheden voor ontmoeting en deelname aan de samenleving voor jongeren, door bijvoorbeeld de deelname aan sport en cultuur te stimuleren. Wij bieden preventieve en collectieve voorzieningen voor alle jeugdigen en individuele ondersteuning of hulp aan jongeren en gezinnen die dit (tijdelijk) nodig hebben om gezond en veilig te kunnen opvoeden en opgroeien. Hiervoor werken we steeds intensiever samen met ons netwerk.

Onder dit prestatiedoel horen de volgende onderwerpen: jeugdgezondheidszorg, kwetsbare jeugdigen en jeugdhulpvoorzieningen.

Selecteer een onderwerp